>Valpreventie

Fysiotherapie speelt een cruciale rol bij het verminderen van het risico op vallen en het bevorderen van de veiligheid en mobiliteit van individuen. Hier zijn enkele redenen waarom valpreventie en fysiotherapie nauw met elkaar verbonden zijn:

Beoordeling van valrisico: Fysiotherapeuten kunnen valrisico’s beoordelen door middel van uitgebreide evaluaties van de fysieke conditie, evenwicht, spierkracht, bewegingsbereik en mobiliteit van een persoon. Deze beoordelingen helpen bij het identificeren van specifieke risicofactoren voor vallen.