>Orthopedische geneeskunde

Orthopedische geneeskunde is een hands-on benadering van diagnostiek en niet-chirurgische behandeling van rug- en gewrichtsklachten. Veel patiënten met klachten van het bewegingsapparaat vallen tussen wal en schip. Hun klachten zijn te erg of te langdurig voor de fysiotherapeut en zijn niet geschikt of nog niet ernstig genoeg voor een operatie. Orthopedische Geneeskunde is het specialisme dat juist deze groep patiënten kan helpen.

Lichaamsbewegingen analyseren met Cyriax

Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is de systematiek van het onderzoek dat steeds op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen. De therapeut kan hierdoor veel adequater een therapieplan opstellen en uitvoeren. Van essentieel belang bij dit onderzoek is de kennis van de anatomie van het menselijk lichaam.

De Londense orthopedisch chirurg James Cyriax heeft hiervoor een onderzoeksmethode ontwikkeld om lichaamsbewegingen te analyseren om zo orthopedische, neurologische en reumatologische aandoeningen vast te stellen. In onze praktijk passen wij deze onderzoeksmethode toe. Het gaat hierbij om aandoeningen die niet voor een operatie in aanmerking komen en daardoor juist door deze methode goed behandeld worden.

Deze behandeling wordt vaak toegepast bij:

Voorbeelden van aandoeningen kunnen worden behandeld met deze behandelmethode: