>Claudicatio

Claudicatio intermittens is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking. Het is vaak een onderdeel van het ouderdomsproces. Tijdens het lopen voel je pijn, kramp en een doof of moe gevoel in de benen. Deze klachten kunnen ook in je voet, kuit, dijbeen of bil optreden. Als je stilstaat dan verdwijnen de klachten. Een veelgebruikte term voor deze aandoening is etalagebenen. Deze term is ontstaan doordat mensen die pijn krijgen tijdens het lopen en daardoor even rust moeten nemen, gaan staan alsof zij naar etalages kijken. Als ze weer verder lopen dan beginnen de klachten vaak opnieuw.

Gesuperviseerde looptherapie

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens is looptherapie. Deze therapie wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd en hiermee kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut desgewenst ook aandacht besteedt aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten voldoen aan de kwalificatie eisen van Chronisch ZorgNet.