De behandeling kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden door uw zorgverzekeraar, maar alleen als u hiervoor verzekerd bent. U kunt dit zelf nagaan in uw polis. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook als u verzekerd bent. Aan uitspraken van onze medewerkers over uw verzekering kunt u daarom geen rechten ontlenen. Als bij de aanvang van uw behandeling bekend is dat u niet verzekerd bent, zullen wij de kosten van de behandeling in rekening brengen door middel van een nota. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan c.q. tot volledige betaling overgaan dan is de patiënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling.

Na iedere maand waarin de behandelingen hebben plaats gevonden worden de nota’s verstuurd (per post of per e-mail)